Print

Seksualitet

Din seksualitet har stor betydning for din trivsel og er en vigtig del af det at være menneske, uanset om man lever i et forhold eller er single. Uanset alder og sygdom har du ret til at få anerkendt din seksualitet, hvilket betyder, at du kan modtage vejledning og hjælp fra sundhedsprofessionelle i kommunen.

Seksualiteten forandres med alderen, men alder behøver ikke være en hindring for vores seksualitet. Som mennesker har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kærlighed, kontakt, varme og intimitet.

Vores suksualitet er en vigtig, livsbekræftende og naturlig del af os og skal derfor, uanset om man lever alene eller i forhold prioriteres og anerkendes.

Vores seksualitet har indflydelse på vore tanker, følelser, handlinger og samvær med andre og derved på vores generelle trivsel og livskvalitet.

Intimitet og samliv
Det kan være nødvendigt, i forbindelse med aldring eller sygdom, at forholde sig til en ændring eller et tab af seksualitet midlertidigt eller permanent. Dette både hvis man selv eller ens partner rammes. Det gælder både i forhold til tidligere tiders erfaringer og præferencer samt den ændring af roller, mange oplever, hvis deres partner rammes af sygdom.
Her er det vigtigt at være opmærksom på, at der findes mange muligheder for at være intime og tætte sammen. fx. gennem aktiviteter såsom gåture, massage, spil eller andet hvor der er fokus på nærvær, sanser og fælles oplevelser.