Print

Visitation til Træning og Aktivitet

Visitation - én indgang

Visitationen varetages af en faglig koordinerende visitator.

Visitationen skal medvirke til at sikre en sammenhæng og koordinering i indsatsen. Der visiteres ud fra en rehabiliterende og helhedsorienteret tankegang.

Kommunen modtager genoptræningsplaner og henvisninger fra sygehuse samt henvisninger fra egen læge, interne og eksterne samarbejdspartnere, pårørende og borger selv.

Der er løbende visitation på alle hverdage. Der visiteres ikke i weekender og på helligdage.

Kontakt os

​Visitation for Træning og Aktivitet

Tlf. 8753 6600

Alle hverdage kl. 9-11
Ondag lukket