Print

Omsorgs- og specialtandpleje

Omsorgstandpleje

Der tilbydes omsorgstandpleje til borgere, som har nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, og hvis egenomsorg er så begrænset, at de ikke kan benytte de eksisterende tandlægetilbud

Specialtandpleje

Målgruppen for specialtandpleje er personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne f.eks. som følge af sindslidelse, udviklingshæmning, autisme, cerebral parese, hjerneskade og sjældne medfødte sygdomme.​

Vi samarbejder med en række andre kommuner om en særlig hjemmeside om omsorgs- og specialtandpleje. Her kan man også som pårørende og personale finde masser af relevant information.