Print

Syddjurs Træner - hjemmetræning

Når du modtager – eller søger hjemmepleje i Syddjurs Kommune, så er hjemmetræning en fast del af hjælpen i en periode. Formålet er, at du kan få en aktiv og selvstændig hverdag med god livskvalitet.

Hvis du søger om hjemmehjælp første gang eller søger ændringer i din hjælp, vil du få besøg af en visitator fra kommunen, der vil vurdere, om du kan drage nytte af hjemmetræning.

I Syddjurs kommune har vi tilknyttet fysioterapeuter, der sammen med visitatoren lægger en plan for, hvordan vi kan hjælpe dig til at blive mest mulig selvhjulpen.

Du tilbydes et målrettet træningsforløb i dit eget hjem, der tager udgangspunkt i dine muligheder for at genvinde funktionsniveauet.

Hjemmetræningen strækker sig over 2-10 uger afhængigt af hvilken træning, der er tale om.
Den medarbejder, der er forløbsansvarlig er enten terapeut eller sygeplejerske. I det daglige er det hjemmehjælpen, som træner med dig.   

Når hjemmetræning ophører, hvad sker der så?

I træningsforløbet indgår en afklaring af dit behov. Når træningsforløbet afsluttes, bliver det vurderet,om du selv kan klare hverdagens gøremål nu eller eventuelt stadig har brug for hjælp.

Hvis det vurderes at du forsat har behov, bevilges den nødvendige hjemmehjælp.

Du kan også blive tilbudt at få en motionsven. Henvendelse om motionsven kan ske via hjemmeplejen.