Print

Klagevejledning

Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, kan du klage.

Modtager du en afgørelse du har behov for at drøfte eller ønsker at klage over, kan du rette henvendelse til Visitation til Sundhed og Omsorg, tlf.: 8753 6600 alle hverdag kl. 9 - 11 og kl. 13 - 15.

Du kan klage både skriftligt og mundtligt. Du kan sende klagen til:
Syddjurs Kommune
Visitation til Sundhed og Omsorg
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Vi skal have modtaget din klage inden fire uger, fra du har modtaget vores afgørelse.

Når vi har modtaget din klage, vil vi se på din sag igen og tage stilling til, om vi kan give dig helt eller delvist medhold i din klage. Hvis vi ændrer afgørelsen, vil du få besked om det inden fire uger. Hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi din klage til Ankestyrelsen inden fire uger sammen med papirerne i sagen.

Hvis sagen tilgår Ankestyrelsen, vil både du og kommunen få besked, når der foreligger en afgørelse.