Print

Klagevejledning

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen, kan du klage.

Modtager du en afgørelse du har behov for at drøfte eller ønsker at klage over, kan du rette henvendelse til

Visitation til Sundhed og omsorg tlf.: 87536600, alle dage kl. 9-11 og kl. 13-15.

eller til

Kropsbårne hjælpemidler, Tlf: 87535859, kl. 8.30-12, onsdage er lukket.

Du kan klage både skriftligt og mundtligt. Du kan sende klagen til:

Syddjurs Kommune
Visitation og hjælpemidler
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Vi skal have modtaget din klage inden 4 uger, fra du har modtaget vores afgørelse.

Når vi har modtaget din klage, vil vi se på din sag igen og tage stilling til, om vi kan give dig helt eller delvist medhold i din klage.

Hvis vi ændrer afgørelsen, vil du få besked om det inden 4 uger. Hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi din klage til Ankestyrelsen inden fire uger sammen med papirerne i sagen.

Hvis sagen tilgår Ankestyrelsen, vil både du og kommunen få besked, når der foreligger en afgørelse.

Kontakt os

Vedr. personlige kropsbårende hjælpemidler:
Team kropsbårne hjælpemidler
Tlf. 87 53 58 59 
Man - tirs  kl. 9-11
Onsdag lukket
Tors – fre kl. 9-11

Vedr. andre hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer:
Visitation til Sundhed og Omsorg
Tlf. 87 53 66 00 
Man - tirs  kl. 9 – 11
Onsdag lukket
Tors – fre kl. 9 – 11