Print

Boligændringer

Ældre og handicappede, der oplever, at boligen skaber forhindringer i hverdagen, kan søge om boligændring.

Du skal have en varig lidelse for at få bevilget en boligændring, og boligændringen skal være en nødvendighed for, at du kan opholde dig i boligen.

Boligindretning kan f.eks. være fjernelse af dørtrin eller udvidelse af døråbning. Men det kan også handle om større ændringer, der involverer arkitekt og håndværkere.

Det kan være nødvendigt at indhente lægeoplysninger for, at en ansøgning kan vurderes. 

Du skal ansøge digitalt for at få bevilliget en boligændring. 

For at lette sagsbehandlingstiden bedes du vedhæfte din journal fra sygehus eller egen læge, når du søger, såfremt det er muligt. Du kan selv hente din journal på www.sundhed.dk.

Du vil få et hjemmebesøg, hvor sagsbehandleren vil gennemgå boligen sammen med dig og spørge ind til de hindringer, boligen giver dig.
Du har ret til en bisidder (en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation), når sagsbehandleren besøger dig. Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation.

Ved ændringer i lejeboliger søger kommunen om tilladelse til ændringerne hos udlejeren.
Kommunen reetablerer ikke boligændringer, hvis du selv ejer boligen.

Ønsker du vejledning til ansøgningen eller boligændringer generelt kontaktes:
Visitation til Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 66 00 alle hverdage  kl. 9-11.
 

Kontakt os

Vedr. personlige kropsbårende hjælpemidler:
Team kropsbårne hjælpemidler
Tlf. 87 53 58 59 
Man - tirs  kl. 9-11
Onsdag lukket
Tors – fre kl. 9-11

Vedr. andre hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer:
Visitation til Sundhed og Omsorg
Tlf. 87 53 66 00 
Man - tirs  kl. 9 – 11
Onsdag lukket
Tors – fre kl. 9 – 11