Print

Dit hjem er en arbejdsplads

Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejderens arbejdsplads. Derfor er der nogle forhold, du skal være opmærksom på, når du får besøg i dit hjem.

I vores arbejde er vi bevidste om, at vi kommer ind i dit hjem med alt, hvad dertil hører af liv, vaner, indretning og møbler.

Samtidig er det vigtigt for os, at vi bliver mødt med en forståelse for, at vi skal kunne udføre vores arbejde på en sikker måde.

Når vi arbejder hjemme hos dig skal vi finde god måde at samarbejde på, hvor vi tager hensyn til hinanden, taler sammen og finder frem til den bedste og mest fleksible måde at løse opgaverne på.

Af hensyn til vores arbejdsmiljø er der dog en række krav som skal overholdes af hensyn til gældende lovgivning, når vi arbejder i hjemmet.

Adgangsforhold til boligen

Husdyr skal som udgangspunkt være lukket inde, medmindre andet er aftalt og om vinteren skal vejen til din indgang være ryddet for is og sne, inden vi kommer.

Aflysning af besøg/ ikke hjemme

​Skal du akut til læge, undersøgelse på sygehuset eller andet, har du mulighed for at ændre besøgstidspunkt. Hvis du vil flytte eller aflyse et besøg, skal vi vide det hurtigst muligt og helst dagen før.

​Hvis du ikke har meldt afbud, og vi ikke kan træffe dig hjemme, er vi forpligtede til at begynde et opsøgende arbejde.

Det kan være ved at kontakte dine pårørende eller naboer og evt. ved at få adgang til din bolig ved hjælp af en låsesmed. 

Hvis det viser sig, at du har glemt at aflyse besøget, skal du selv betale for låsesmeden. Sidste udvej er kontakt til politiet for efterlysning af dig. 

​Hvis du ofte glemmer de aftalte besøg, har du mulighed for at frasige dig ovenstående procedure ved skriftligt at meddele det til os.

Aftaler og gensidig respekt

Når vi kommer i dit hjem for at arbejde, forventer vi en ordenlig omgangstone, og at vi hver især overholder de aftaler som er indgået. 

Hvis du oplever, at samarbejdet i dit hjem ikke fungerer, og at aftaler ikke er overholdt, skal du kontakte den nærmeste leder.

Hvis vi oplever, at samarbejdet ikke fungerer, og at aftaler ikke er overholdt, vil du blive kontaktet af den nærmeste leder for at afklare situationen.

Belysning

Der skal være lys udenfor boligen, så vejen hen til din indgang er oplyst. Inde i huset skal der være elektrisk lys i alle de rum, hvor vi skal arbejde, og lyset skal oplyse de områder, hvori vi arbejder.

Lyset skal være tilstrækkeligt til, at vi kan bevæge os ubesværet rundt, gøre ordentligt rent, og udføre arbejdet sikkert.

Husdyr

​Hvis du har husdyr, beder vi dig tage hensyn til dem, der kommer i dit hjem. Løse hunde, fugle, katte og andre dyr må ikke genere vores arbejde.

Nogle medarbejderne kan være allergisk eller bange for dyrene, eller dyrene kan genere ​arbejdet. Derfor kan vi bede om, at husdyr enten skal lukkes i bur, opholde sig i et rum, hvor vi ikke behøver komme eller lukkes uden for, inden hjælpen kommer.

Aftalen omhandlende dit husdyr laver du med medarbejderne. Vær opmærksom på, at vi ikke varetager hjælp til rengøring efter husdyr.

Plads til at arbejde

Der skal være god plads til, at vi kan udføre arbejdet uden at belaste kroppen, og der skal være ryddet op, så vi kan komme rundt i dit hjem, hvor det er påkrævet.

Det kan blive nødvendigt at flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler, før du kan få hjælp.​ 

Rygning og euforiserende stoffer

Der må ikke ryges eller indtages nogen form for euforiserende stoffer, når vi opholder os og arbejder i hjemmet, og det forventes at der ved rygning er luftet ud i minimum én time, inden vi kommer.

Da Syddjurs Kommune er en røgfri kommune, er det heller ikke tilladt for os at ryge i dit hjem – heller ikke selv om du selv er ryger.

Strøm og elektriske apparater

Hvis der er stikkontakter, ledninger eller elektriske apparater, som f.eks. vaskemaskine, støvsuger eller komfur, der er i stykker, må vi ikke bruge dem. 

Hvis de elektriske installationer eller apparater skal repareres, skal du sørge for, at det gøres af en autoriseret el-installatør.

Vi skal kunne se brugsvejledninger på alle de elektriske apparater, som vi skal bruge i dit hjem og vi skal vide, hvor el-tavlen sidder i dit hjem.

Særlige krav ved rengøring i hjemmet

Hvis du modtager hjælp til rengøring fra Syddjurs Kommune, skal du selv stille rengøringsremedier til rådighed for medarbejderne, ligesom følgende krav skal være opfyldt:

 • Der skal være rindende koldt og varmt vand.
 • Der skal være ryddet op, så det er til at komme rundt i dit hjem også med en støvsuger eller gulvspand.
 • Du selv skal fjerne eventuel afføring efter husdyr.
 • ​Tunge møbler, madrasser, tæpper og ligende flyttes ikke af medarbejderne.
 • ​Støvsugeren skal være på hjul, være velfungerende og som minimum have en sugeevne, der kan testes ved, at slangen kan suge sig fast på en håndflade holdt i skulderhøjde.
 • ​Støvsugeren skal have teleskopstang og hvis boligen er i flere etager, skal der være en støvsuger på hver etage.
 • Støvsugerslangen skal være minimum 1,8 meter lang, ledningen skal være mindst 6 meter, og der skal være støvsugerpose eller opsamlingsbeholder og filtre.
 • Hvis der skal støvsuges på trapper, skal der være håndstøvsuger.
 • Der skal være en gulvspand med hank.
 • Gulvskrubbe, moppe og eventuel fejekost skal være i god stand og skal have teleskopstang.
 • Gulv-, fiber- og karklude skal være indkøbt til formålet og skal være rene og i god stand.
 • Rengøringsmaterialerne skal helst opbevares samlet.
 • Rengøringsmidlerne skal have en synlig varedeklaration og være miljøvenlige og skånsomme for huden.
 • Der skal være så få rengøringsmidler som muligt. Ofte kan man nøjes med at have fire-fem.