Print

Hvem er vi i Lyngparken?

Vi her i Lyngparkens Plejeboliger arbejder rehabiliterende. Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer og ønsker.

Vi lægger stor vægt på aktiviteter i hverdagen og vi bestræber os på at lave årstidsbestemte arrangementer.

Vi kører jævnligt på busture ud i det blå, eller indkøbsture alt efter årstiden.

Den daglige ledelse varetages af plejecenterlederen og plejen varetages af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere/sygehjælpere, pædagoger og en sygeplejerske, samt elever.

Plejeboligerne har et køkken i hvert hus, hvor maden tilberedes. Der er ansat to ernæringsassistenter der varetager indkøb, samt tilbereder maden sammen med de beboere, der ønsker at deltage,

Vi har ligeledes tilknyttet en diætist, demenskoordinator, demensnøglepersoner, forflytningsvejleder, fysioterapeut, ergoterapeut, musikterapeut og servicemedarbejder.

Der er ligeledes ansat personale, der primært varetager rengøring.

 

Se tilsynsrapporter her: Uanmeldte kommunale servicefaglige tilsyn i plejeboliger

 

Kontakt os

Lyngparkens plejeboliger

Lyngevej 7
8420 Knebel

Plejecenterleder
Laila Foldager Hedegaard 

87 53 61 16
20 13 53 60
lafh@syddjurs.dk

Poppelhuset   
87 53 61 08
87 53 61 09

Kildevæld
87 53 61 11
87 53 61 13

Aftenstjernen
87 53 61 14
87 53 61 15