Print

Hvem er vi?

"AT HJÆLPE ER AT FORSTÅ" - Vi arbejder målrettet med at skabe en tryg og forudsigelig hverdag, hvor kærligt nærvær er et af nøgleordene.

Vi har et konstant blik for at have forskellige tilgange til de enkelte beboere, så vi bedst muligt kan opfylde de enkelte beboeres behov. 

Desuden er vi meget bevidste om at skabe et miljø, hvor livsgnisten bevares på trods af svær sygdom.

Personalegruppen er en blandet skare med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere, pædagoger og andre.

Desuden har Frejasvænge forskellige elever tilknyttet.

Vi har et nært samarbejde med frivillige, fysioterapeut, demensteamet, musikterapeut, diætist, servicemedarbejder, samt praktiserende læge Henrik Schjørring, der besøger Frejasvænge én gang ugentlig.

Det er Syddjurs Kommunes Ejendomsadministration, der udlejer boligerne og Syddjurs kommunes Visitation til Sundhed og Omsorg, der visiterer til dem.

Plejehjemsleder Gitte Povlsen og stedfortræder/teamleder Lene Vig Hernandez  varetager den daglige ledelse og de er lettest at træffe pr. telefon eller e-mail.

Nedenfor kan du finde pjecen "Værdier i demensomsorgen", der beskriver metoderne for vores arbejde her på Frejasvænge.

Styrelsen for Patientsikkerhed har været på tillsyn i Frejasvænge, og den endelige rapport viser, at Frejasvænge fremstår fagligt velorganiseret og opfylder alle målepunkter. Læs artiklen her: Demenscenter Frejasvænge roses af tilsyn

Samtidig har vi offentliggjort de seneste tilsynsrapporter 2010 -

Det drejer sig om Arbejdstilsynets rapport, det kommunale tilsyn og tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Se tilsynsrapporter her: Uanmeldte kommunale servicefaglige tilsyn i plejeboliger

 

 

Kontakt os

Plejeboligerne Frejasvænge
​Bugtrupvej 35+39+41
8560 Kolind
Hus 35 tlf. 8753 6507
Hus 39 tlf 8753 .6513
Hus 41 tlf. 8753 6518

Plejecenterleder
Gitte Povlsen
Tlf. 2486 5358
Email gip@syddjurs.dk

Teamleder
David Petersen
Tlf. 2164 3406
Email dapp@syddjurs.dk