Print

Adgangsforhold og faciliteter på Frejasvænge

Frejasvænge har 40 boliger, der tilbydes demensramte borgere med særlige behov for pleje og omsorg.

Boligerne ligger i ét plan med et dejligt lukket udenomsareal, der rummer mange stier, terrasser og grønne områder. Hele matriklen er indhegnet, og der skal bruges kode til låge og porte.

Der er lette adgangsforhold, og hele byggeriet er kørestolsvenligt.

Ud på aftenen bliver hegnslågen låst, men det er muligt at komme ind ved at bruge ringklokken.

Her kan du se de forskellige boligtyper - klik på link i oversigten for at se plantegning for de enkelte boliger.

 

Kontakt os

Plejeboligerne Frejasvænge
​Bugtrupvej 35+39+41
8560 Kolind
Hus 35 tlf. 8753 6507
Hus 39 tlf 8753 .6513
Hus 41 tlf. 8753 6518

Plejecenterleder
Gitte Povlsen
Tlf. 2486 5358
Email gip@syddjurs.dk

Teamleder
David Petersen
Tlf. 2164 3406
Email dapp@syddjurs.dk