Print

Ansøg om plejebolig

Her kan du søge om en plejebolig og læse kriterierne for at få tildelt en plejebolig.

Borgere med stort pleje- og omsorgsbehov, døgnbemanding og som ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem, har mulighed for at få en plejebolig.

Kriterier til vurdering af behov for plejebolig:

Dit behov for hjælp kan trods massiv hjemmepleje og træning ikke dækkes i din nuværende bolig

Du har behov for nærhed af plejepersonale, støtte, struktur og observation døgnet rundt

For borgere med demens er der specielt indrettede plejeboliger til demente med særlige behov

NB: Demensteamet vurderer, hvilke boliger demensramte kan tilbydes..

Hvis du vil søge om en demensplejebolig skal du klikke her.

Vælger du at stå på garantiventelisten til en plejebolig, kan du ikke ønske et specifikt sted. Det betyder, at hvis du vælger at stå på garantiventelisten, tilbydes du en plejebolig senest 8 uger efter du er blevet godkendt til en plejebolig. Boligen kan være et vilkårligt sted i Syddjurs Kommune.

Når du har søgt

Du vil blive kontaktet af Visitationen, efter din ansøgningen er modtaget, og vi vil som oftest aftale et besøg hjemme hos dig.

Udvalget for boligvisitation mødes hver 14. dag, og de tager stilling til din ansøgning.

Din samlede sagsbehandlingstid vil normalt være højst 6 uger fra vi modtager din ansøgning, til du får en afgørelse.

Perioden på venteliste er varierende og efter behov.